SZYBKI KONTAKT: biuro@soliddach.pl
Montaż kolektorów słonecznych

KOLEKTORY SŁONECZNE  "FAKRO" - INSTALACJE SOLARNE

Firma SOLIDDACH jest autoryzowanym dystrybutorem kolektorów słonecznych firmy FAKRO

Podczas planowania budowy domu bierzemy pod uwagę nie tylko nakłady jakie poniesiemy na jego wybudowanie, ale także rozważamykoszt jego eksploatacji. Z tego względu, już na etapie projektowania powinniśmy pomyśleć o wykorzystaniu w budynku naturalnych, odnawialnych źródeł energii. Jednym z łatwiejszych i coraz bardziej popularnych sposobów jest wykorzystanie energii słonecznej poprzez montaż kolektorów słonecznych. System solarny FAKRO to innowacyjne rozwiązanie zespalanych z połacią dachu kolektorów słonecznych oraz pozostałych elementów instalacji, które stanowi zintegrowany zestaw pozyskiwania energii ze słońca.

Montaż kolektorów w połaci dachu, a nie jak to się często zdarza nad pokryciem lub obok budynku ma wiele zalet. Takie umieszczenie kolektorów:

- zapewnia wykorzystanie niezagospodarowanej powierzchni dachu,

- idealnie komponuje się z bryłą budynku,

- zwiększa sprawność kolektorów słonecznych.

Dodatkowo jeżeli projekt uwzględnia montaż okien dachowych to system kołnierzy dachowych FAKRO w prosty sposób umożliwia ich zespolenie z kolektorami.

 

Certyfikat Solar Keymark przyznany kolektorom
firmy FAKRO jest gwarantem jakości
oraz potwierdzeniem spełnienia przez produkt
norm europejskich.
Solar Keymark stanowi kryterium uzyskania
dofinansowania w większości krajów europejskich.


KOLEKTORY FAKRO TYP "SKW" 

 
 
 


 

Kolektory SKW można montować w zespoleniach z oknami dachowymi FAKRO w dowolnych konfiguracjach. Łatwe, szybkie  i szczelne połączenie z połacią dachu zapewniają standardowe kołnierze do okien dachowych FAKRO.

Zakres montażu kolektorów SKW: 15° – 90°.

Zalecany zakres montażu: 30° – 60°.

Do dyspozycji kołnierze do szczelnego połączenia kolektorów SKW z pokryciem dachowym:

- ESV do pokryć płaskich, 
- EZV do pokryć profilowanych, 

- EHV do pokryć wysokoprofilowanych.


 KOLEKTORY FAKRO TYP "SKC" 

  

 

 

Kolektory słoneczne SKC dzięki zastosowaniu specjalnych kołnierzy do integracji z połacią dachu mogą być montowane w zespoleniach, w których odległość pomiędzy panelami solarnymi wynosi tylko 3 mm. Uzyskana w ten sposób jednolita powierzchnia doskonale komponuje się z zastosowanym pokryciem dachowym. Kolektory słoneczne SKC mogą być montowane wyłącznie w zespoleniach poziomych: kolektor – kolektor. Łatwy i szybki montaż kolektorów w konstrukcji dachu zapewniają specjalne kołnierze do integracji z połacią dachu.

Zakres montażu kolektorów SKC: 30° – 90°.

Zalecany zakres montażu: 30° – 60°.

Kolektory SKC różnią się od kolektorów SKW zastosowanym kołnierzem do integracji z połacią dachu. Parametry sprawnościowe kolektorów SKC są identyczne z parametrami sprawnościowymi kolektorów SKW.

Kołnierz do szczelnego połączenia kolektorów SKC z pokryciem dachowym Kołnierz do kolektora SKC składa się z 2 modułów: moduł podstawowy CZV oraz moduł dodatkowy MZV.

Moduły MZV oraz CZV standardowo stosuje się w zespoleniach poziomych składających się z 2 kolektorów SKC. Rozbudowa o kolejny kolektor wymaga dołączenia modułu MZV(2xSKC=CZV+MZV, 3xSKC=CZV+2xMZV). 


ELEMENTY INSTALCJI SOLARNEJ FAKRO 

Miejsce montażu kolektorów

Kolektory słoneczne powinny być usytuowane na południowej połaci dachu. W praktyce nie zawsze jest to możliwe Dopuszcza się odchylenia o 45° w kierunkach wschodnim i zachodnim, co jednocześnie nieznacznie obniża wydajność - o około 10%.

Kąt nachylenia baterii kolektorów

Duży wpływ w odbiorze promieniowania słonecznego odgrywa kąt nachylenia kolektora względem płaszczyzny poziomej. Najkorzystniejsze warunki odbioru energii słonecznej występują gdy promienie słoneczne padają prostopadle na szybę kolektora.

Ze względu na zmiany kąta padania promieni słonecznych w zależności od pory dnia i roku zaleca się aby kolektory słoneczne były zamontowane w połaci dachu o kącie nachylenia 30°- 60°.

ELEMENTY W DACHU

SKW

Czujnik
temperatury STS

Przewody SMK
do wykonania połączeń
pomiędzy kolektorami

SKC

 

 

ELEMENTY W BUDYNKU 

Zbiornik SBW do
podgrzewania c.w.u.

Grupa
pompowa SCB

Naczynie przeponowe
SBV

    Glikol     
SGL

Przewody SMB do
wykonania połączeń
pomiędzy kolektorami
a zbiornikiem


Przewody SMK oraz SMB

Do wykonania połączeń pomiędzy podzespołami instalacji służą elastyczne rury DN16 wykonane ze stali nierdzewnej osłonięte izolacją 13x22 odporną na UV i zakończone mosiężnymi nakrętkami ¾”.

Zbiorniki SBW

Zbiorniki SBW służą do podgrzewania wody użytkowej ciepłem z kolektorów słonecznych i ciepłem z kotła CO. Wyposażone są w dwie wężownice. Dolna wężownica przeznaczona jest dla kolektora słonecznego, a górna dla kotła CO.

Zbiorniki SBW wykonane są z wysokogatunkowej stali. Ochrona przed korozyjnym oddziaływaniem gorącej wody oraz bakteriami zapewniona jest poprzez powłokę z emalii ceramicznej (powłoka wykonana zgodnie z normą DIN 4753). Dodatkowo zasobnik zabezpieczony jest przed korozją anodą magnezową, a wydajne wężownice szybko i równomierne podgrzewają wodę. Zbiorniki izolowane są warstwą pianki poliuretanowej, natomiast od zewnątrz posiadają płaszcz z ekologicznej skóry.

W celu uproszczenia prac montażowych związanych z podłączeniem elementów instalacji solarnej polecamy zbiornik SBW V3P, który zintegrowany jest z następującymi elementami: 

  • grupa pompowa, 
  • sterownik,
  • naczynie przeponowe 18 l.

Grupa pompowa SCB

Grupa pompowa SCB wymusza obieg płynu solarnego w instalacji umożliwiając efektywne przekazywanie wodzie użytkowej ciepła słonecznego, które uzyskiwane jest przez kolektory.

Naczynia przeponowe SBV

Naczynie przeponowe SBV kompensuje wzrost objętości glikolu, który związany jest jest ze zmianami jego temperatury. Np w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej w instalacji solarnej – wrzenie glikolu, przejmuje ciecz wypartą przez parę z kolektorów.

Glikol SGL

Glikol SGL jest nośnikiem ciepła w systemie i służy do przesyłu energii cieplnej z kolektorów do zbiornika.

AKCESORIA

Pompa
ręczna SBF

Grzałka
elektryczna SEH

Czujnik
temperatury STS

Separator
powietrza SAS

Zawór
mieszający SWM


POMPA RĘCZNA SBF DO NAPEŁNIANIA INSTALACJI

Pompa solarna SBF służy do napełnienia instalacji glikolem oraz uzyskania wymaganego nadciśnienia (max. 3bar). Po napełnieniu instalacji może zostać wykorzystana jako naczynie przelewowe dla zaworu bezpieczeństwa.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA SEH

Grzałka elektryczna SEH służy do dogrzewania wody w zbiorniku, do zadanej temperatury w przypadku niewystarczającej ilości energii słonecznej.


CZUJNIK STS

Czujnik STS służy do pomiaru temperatur (w zależności od miejsca umieszczenia): kolektora, zbiornika lub glikolu. Czujnik podłączany jest bezpośrednio do sterownika grupy pompowej.

SEPARATOR POWIETRZA SAS

Separator powietrza SAS umożliwia odpowietrzanie instalacji solarnej. Zalecany do montażu w instalacjach składających się z dużej liczby kolektorów.

ZAWÓR MIESZAJĄCY SWM

Zawór mieszający SWM zabezpiecza przed możliwością poparzenia się wodą (w przypadku awarii zimnej wody, dopływ wody gorącej zostanie automatycznie zablokowany). Ponadto zawór zapewnia utrzymanie stałej temperatury wody na wyjściu. Zakres pracy od 30°C do 60°C. Montowany na obiegu c.w.u.

NA SKRÓTY
Nasi Partnerzy

Prezentacja firm z nami współpracujących, krótki profil danej firmy, najważniejsze informacje, rodzaj produktów, najważniejsze cechy... czytaj więcej

Oferta

Opis tego czym się zamjmujemy, oraz jaki wahlarz usług proponujemy. Znajdziesz tutaj wszystko co pozwoli Tobie podjąć decyzję
o współpracy z nami... czytaj więcej

Realizacje

Przegląd kilku naszych prac podczas różnych etapów realizacji... czytaj więcej